RADNI NALOG

RADNI NALOG

Radni nalozi nastaju prilikom izrade i spremanja određene kalkulacije a u sebi sadrže nalog za:

 • Grafičaku pripremu
 • ITF (izrada tiskovne forme)
 • Tisak
 • Doradu
 • Knjigoveške poslove

U svim radnim nalozima detaljno su opisani:

 • Proizvod i zadaci
 • Očekivani početak i završetak rada
 • Predviđeno vrijeme za svaku fazu rada
 • Predviđena radna brzina stroja ili ručnog postupka
 • Popis materijala koji se koriste
 • Izražene potrebne količine materijala za nakladu i njihov dodatak

Radni nalozi prolaze kroz više statusa radi:

 • kontrole svih nastalih i predviđenih troškova
 • praćenja procesa proizvodnje
 • planiranja proizvodnje na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj razini

Nalog u pripremi

Nalog u pripremi

Nalog u pripremi nastaje automatizmom nakon izrade i spremanja kalkulacije. Služi kao informacija o mogućem poslu za koji su predviđeni radni sati, strojevi i materijali potrebni za izradu proizvoda. Nalog u pripremi je moguće pregledavati po svim fazama rada i detaljnije se upoznati i pripremiti za eventualni rad.t. Fusce bibendum neque eget sem eleifend accumsan.

Otvoreni nalog

Otvoreni nalog

Potvrđivanjem ponude oznakom «VAŽEĆA» nalog prelazi iz statusa « U PRIPREMI « i dobiva svoj redni broj. Otvoreni nalog svojom već stvorenom « Zahtjevnicom» na skladištu stvara rezervaciju na materijalu koji je predviđen za izradu proizvoda.
Nalog se može:

 • Pregledavti
 • Odabrati djelatnika za svaku fazu rada
 • Zamjeniti predviđene strojeve sa strojevima koji su trenutno slobodni a mogu obaviti istu fazu rada
 • Nalogu je moguće odrediti prioritet ako postoji više otvorenih naloga
 • Nalog se može poslati u rad
 • Unutar naloga moguće je izvršiti planiranje proizvodnje preklapanjem više faza rada u isto vrijeme i tako dobiti novi predviđeni rok završetka naloga

Nalog u radu

Nalog u radu

Određivanjem prioriteta ili slanjem u rad nalog iz statusa « OTVORENI» prelazi u rad. Svojim prelaskom u rad nalog rezervirani materijal skida sa skladišta i stvara dokument IZDATNICA kojom se preuzima roba sa skladišta. Unutar naloga moguće je:

 • Promijeniti predviđenog djelatnika ili stroj
 • Upisati vrijeme stvarnog početka rada
 • Promijeniti predviđenu brzinu rada stroja ili ručnog postupka
 • Označiti zastoj: kvar, nedostatak materijala
 • Zahtjevnicom zatražiti novu količinu materijlala sa skladišta
 • Prekid naloga uz opisni komentar
 • Prebacivanje naloga u status «NA ČEKANJU»

Nalog na čekanju

Nalog na čekanju

U ovom statusu nalaze se svi nalozi koji su iz bilo kojeg razloga prekinuti ili čekaju svoj početak rada. Naloge iz ovog statusa moguće je vratiti u rad s podacima o odrađenom vremenu i količinama materijala koje su utrošene prije njegovog zaustavljanja.

Završeni nalozi

Završeni nalozi

Ovdje se nalaze svi uspješno završeni nalozi sa zapisom povijesti svih promjena koje su se dešavale prilikom rada. Iz ovog statusa moguće je poslati nalog u rad radi ponavljanja obavljenog posla.

Ponovljeni nalozi

Ponovljeni nalozi

Nalozi koji su se ponavljali radi nove narudžbe, eventualne reklamacije od strane kupca ili uočene vlastite pogreške prilikom rada.

Odbačeni nalozi

Odbačeni nalozi

Nalozi koji su otvoreni, u radu ili na čekanju a iz nekog razloga se neće započeti ili završavati njihov rad spremaju se u ovaj status radi uvida u ostavrene troškove i prikaza utrošenog vremena i korištenih materijala.


cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

cheap cialis australia kamagra oral jelly australia kamagra australia viagra australia

kamagra gel cialis kaufen viagra schweiz cialis bestellen cialis schweiz cialis generika viagra bestellen kamagra schweiz levitra generika